LÖSNINGAR MED HÖG FLEXIBILITET OCH KUNDANPASSNING

Team Dalateknik är experter inom reparation, testning och ombyggnation av elektronik och elektroniksystem.
Vi rekryterar, se mer på sidan Karriär

Kvalitetspolicy

​​​​​​​Team Dalateknik AB skall tillverka och leverera produkter så att de överensstämmer med kundens krav. Produkterna skall dessutom levereras till kunden i rätt tid och till rätt kostnad. Vi skall bibehålla en stor flexibilitet i tillverkningsprocessen samt upprätta en kunskapsnivå på personalen som innebär att motivation och yrkesskicklighet bibehålles på en hög nivå.
Team Dalateknik grundades 2002, verksamheten bestod då framför allt av testning, lödning och kretskortsreparationer för industrin.

Detta är fortfarande vår kärnverksamhet men utöver detta erbjuder vi en stor mängd tjänster inom elektroteknik.

Vi har bred erfarenhet inom dessa områden och är öppna för utmaningar.

Behöver du ta ditt projekt framåt?

Hos oss får du alltid högkvaliativa lösningar för dina framtida produkter.